Home

Nieuwjaarstoespraak voorzitter Johan Suurd op 10 januari

Vrijdag 27 januari 2017

Namens het bestuur heet ik jullie allemaal van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst. Een nieuw jaar! We hebben elkaar de afgelopen dagen alle goeds toegewenst. En dat is nogal wat, voor 365 dagen geluk, gezondheid, plezier, succes, energie, vriendschap enz. Het jaar 2016 is voorbij en 2017 staan we alweer middenin! De vraag is dan welke gedachten kwamen er boven op oudejaarsavond? Ongetwijfeld momenten van geluk en/of verdriet. Maar ik denk vast niet altijd in balans. Een jaar kent altijd zijn hoogtepunten en dieptepunten, momenten van vallen en opstaan en weer doorgaan. Het verlies van dierbaren, kleine ergernissen en tegenslagen, maar hopelijk vooral vreugdevolle momenten zoals geboorte, huwelijk, familie en promoties. Het begin van een nieuw jaar, ook het moment om nog even kort terug te blikken.

2016 was een druk en levendig verenigingsjaar. Lennart Geertsen is toegetreden als juniorbestuurslid. We hopen hem in de algemene ledenvergadering definitief te kunnen benoemen. Vaste activiteiten als het technisch weekeinde, de kaartavonden, de jaarafsluiting, spelregelavonden, de seniorensoos en de trainingen verliepen prima. Bij sommige activiteiten loopt de belangstelling langzamerhand wel wat achteruit zodat dit al onze aandacht heeft. Daarnaast organiseerden we een goed bezochte seizoens-opening in september waarin training en spelregels centraal stonden.

Op de trainingen is de opkomst groot en dat is mooi, alleen erg jammer dat velen gelijk na de training naar huis gaan, waarom niet even gezellig kletsen met elkaar in ons clubhuis? Trots is ook zeker het juiste woord als ik denk aan de inzet van onze vrijwilligers. Jullie zijn het hart van de vereniging!  Hartelijk dank daarvoor! Ook de sponsoren wil ik bedanken voor hun financiële bijdragen. Zonder hen kunnen wij onze wensen niet altijd realiseren.

Media en het nieuws
“Nepnieuws?” Onzin, ik weet het niet. Amerikaanse verkiezingen? Journalistiek, waar zelfs de meest doorgewinterde journalist kramp van in zijn vingers krijgt. Hij vraagt zich hardop af wie er nog geïnteresseerd is in de waarheid en verwijt de nieuwsmedia scorehonger. De drang om razendsnel een verhaal naar buiten te brengen is vele malen groter dan de urgentie om de waarheid te vertellen en de feiten te checken. Wie vervolgens de dupe is, maakt niet uit. Als jij je verhaal maar kwijt bent. De essentie volgt later toch wel. Of toch niet? Dit doen clubs ook veel te veel bij tuchtzaken. Ook in het voetbal draait het allang niet meer om het brengen van de waarheid. Clarence Seedorf sprak daarover bij de aftrap van de campagne “Zet een streep door discriminatie”. Volgens hem is het zelfs een sport geworden om mensen niet meer leuk te vinden. “We vinden het mooi om mensen te zien lijden.”
Heeft Seedorf gelijk? Ik vrees van wel. Wanneer je in deze sport niet voldoet aan het plaatje van een paar journalisten, supporters en fouten maakt of een taal spreekt die niet wordt gewaardeerd, is de kans groot om de grond in te worden gestampt. Dan maakt het niet meer uit wie je bent, wat je hebt gedaan of waarvoor je staat. Foei, opzouten. Goedschiks of kwaadschiks. In onze sport is rücksichtslos afrekenen de heersende cultuur geworden (bron KNVB).

Bij de KNVB zijn ze er inmiddels ervaringsdeskundigen in geworden op dit vlak. Na Bert van Oostveen, de bestuurscrisis, de rubberkorrels op het veld, het opleidingsbureau (goede kennis van H. van Breukelen). Nee, zo werkt het toch, het netwerken! De introductie van nieuwe spelvormen die de KNVB introduceert en het doorbreken van de voetbalpiramide.

Moeten wij als redelijke mensen aan ons zelf gaan twijfelen. Nee ik weiger mij bij deze situatie neer te leggen en in cynisme te vervallen. Het voetbalspel en arbitrage is mij veel te dierbaar en te leuk. Ik kijk uit naar meer momenten zoals de prachtige bekerwedstijd tussen betaalde clubs en amateurclubs, de rappende jeugdtrainer uit Franeker en ADO-fans die knuffels gooien naar doodzieke kinderen in de Kuip. Momenten waarbij kippenvel op mijn armen staat en waarbij je voelt hoe mooi voetbal toch is.

Video referee
Een nieuwe naam krijgt heel langzaam voeten aan de grond, gelukkig zeg ik dan maar voor het Betaald Voetbal! Maar wij als amateurs dan? Wij moeten het zonder doen, dus het zal voor de amateur-scheidsrechters steeds moeilijker worden denk ik. Want wij hebben geen TV beelden dus blijven ze roepen “Hé Scheids loop eens mee of zet je bril eens op of blinde zie je dat niet”.

Mijn vraag is dan ook voor de toekomst, hoe kun je nu de grote groep scheidsrechters uitrusten met bagage zodat ook beschikken over meer hulpmiddelen. Ik denk dan KNVB …..  geef alle scheidsrechters piepvlaggen of dat ze deze met een kleine betaling kunnen kopen. MAAR DOE IETS! Wellicht in samenwerking met de COVS.

Maar ik zeg dan: You never walk alone en de COVS is er ook
Voetbal is volkssport nummer één, volgens mij. En daarmee een grote afspiegeling van onze samenleving. Maatschappelijke kwesties houden niet op bij de ingang van het sportpark. Althans, niet vanzelf. Bovendien kom je op het voetbalveld iedereen tegen: van loodgieter tot advocaat en van schilder tot marinier. Die verschillen zijn mooi, maar soms zorgen ze ook voor frictie. Samen met de clubs zouden we meer begrip en nog betere afspraken met elkaar moeten maken. Ik hoop dat de COVS hierin mee getrokken wordt en dat we met de (club)arbitrage een steentje kunnen bijdragen. Want daar valt veel te halen en te brengen met onze ervaring als COVS.

Vragen die er dan bij mij naar boven komen: “Wat is het ergste dat we het afgelopen seizoen hebben meegemaakt?”, “Wat gebeurt er met een vereniging die niet openstaat voor verandering en zich blijft misdragen?” en “Hoe komt het nou dat dit soort maatregelen bij andere sporten nooit nodig zijn?”. Oei, denk ik nu te negatief? Wellicht, ik stop mijn hand ook in eigen boezem.

Overigens, hand in eigen boezem, blijkbaar lukt het de KNVB en ook ons (COVS) niet de media te betrekken bij de vele positieve kanten van het voetbal. Denk aan de effecten van het spelregelbewijs voor B-junioren, de strenge tuchtrechtspraak, tijdstraffen in de B-categorie en sport & gedrag-trainingen voor spelers die over de schreef zijn gegaan. Ja, ik denk dat het amateurvoetbal er wel veel sportiever door is geworden. Je hoort er alleen zelden iets van. Dus net zoals ik al opende: de pers ziet niet altijd de waarheid.

"Maar waarom lukt dit dan niet denk ik dan, doen wij het dan niet goed als arbitragevertegenwoordiger of zijn we nog niet duidelijk genoeg?” Of denken wij als scheidsrechters er soms nog te gemakkelijk over? Van met 45 minuten trainen en niet teveel aandacht aan spelregels schenken! Nee, dat is niet genoeg!

Respect
Dat we op gebied van respect nog veel moeten doen, moge duidelijk zijn. Nog steeds worden scheidsrechters gemolesteerd in Nederland, vooral verenigingsscheidsrechters. Actie blijft geboden. We moeten ons blijven laten horen. Respect is ook in 2017 een verantwoordelijkheid van ons allemaal: clubs, spelers, KNVB en zeker ook de scheidsrechters. Gelukkig hebben er het afgelopen jaar geen ernstige zaken voorgedaan binnen onze vereniging.

COVS
De COVS-verenigingen zouden veel meer met elkaar moeten gaan samenwerken riep ik vorig jaar (O sorry Henk, jij hebt dit verteld namens mij. Ik was afwezig wegens ijzel). Gelukkig zijn wij op dit moment met vijf COVS-verenigingen in gesprek. Ik ben van mening dat ieder zijn eigen identiteit kan behouden, want je kunt veel meer samen iets betekenen dan ieder voor zich. Je ziet nog steeds landelijk dat er verenigingen ophouden en van de kaart verdwijnen. Het wiel opnieuw uitvinden lijkt mij overbodig!

HET JAAR 2017
We zijn goed gestart afgelopen zaterdag met het zaalvoetbaltoernooi van scheidsrechters, COVS Eindhoven had een goed team en ze speelden leuk en met veel plezier. Er was een zeer prettige sfeer en een goede organisatie. Het bleef spannend tot de laatste wedstrijd. Winnaar werd uiteindelijk Tilburg, maar ons team had een verdienstelijke 3e plaats met goed en leuk voetbal. Wat gaat het jaar 2017 voor ons verder brengen? Wij zullen trachten het beleid van de afgelopen jaren te continueren. Maar wij zullen ook kijken naar de ontwikkelingen in scheidsrechtersland en daar zo nodig op in springen.

De nieuwe ontwikkeling van bijvoorbeeld de nieuwe spelvormen die het komend seizoen ingaan. Hoe gaat het worden en kunnen en mogen wij daarin mee denken en praten wat betreft arbitrage? Bijvoorbeeld hoe gaan de verenigingen scheidsrechters opleiden? Want er zullen er meer moeten zijn dan nu. COVS Nederland zal hier alert op moeten zijn en initiatief moeten nemen wat betekent dit voor de arbitrage. Ik hoop dat COVS Nederland hierop reageert en vragen stelt aan de KNVB.

Ook de inzet van de scheidsrechters, coaches en rapporteurs waar steeds meer van gevraagd wordt, prima dat er avonden of dagen georganiseerd worden maar denk er wel om dat het vrijwilligers zijn en dat het een hobby is. Professionaliseren is prima maar kom deze vrijwilligers tegemoet en geef ze minimaal reiskosten! En KNVB stel je niet te zakelijk op.

Toekomst COVS
Ook de discussie over de toekomst van de COVS speelt nog steeds. Laten wij hopen dat COVS Nederland dit jaar iets laat zien nu de districten weg zijn.  Ik ben er zelf bij betrokken en weet dat diverse commissies worden opgezet en bemand om dit landelijk uit te dragen (maar dit gaat moeilijk en langzaam). COVS Nederland neemt zijn verantwoording hierin maar is wel afhankelijk van vrijwilligers. Maar ik als voorzitter van deze groep realiseer mij dat als deze ontwikkeling zo doorgaat dan zullen er nog veel meer COVS-groepen afhaken want er is duidelijk onvrede in het land.

Jubileum 2018
We zijn volop in voorbereiding op ons jubileumjaar 2018 en willen diverse activiteiten organiseren. Ideeën zijn welkom. Dus leden laat je horen als je ideeën hebt. Spreek het bestuur aan of stuur een mail.

Tot slot
Het bestuur wenst iedereen een heel goed, gezond, respectvol en sportief 2017!

Voorzitter COVS Eindhoven
Johan Suurd

- Activiteiten -

Saturday 08 augustus 2020